Labolatorium

W 2012 roku firma zainwestowała   w ultranowoczesny aparat do badania mleka firmy FOSS.

MilkoScan FT1 jest wysokowydajnym, w pełni zautomatyzowanym analizatorem mleka (zgodnym z normami IDF i AOAC). Mleko surowe badane spektroskopowo daje charakterystyczne widmo – unikatowy „wzór linii papilarnych”. Dzięki zastosowaniu analizy FTIR, możliwe jest zaprogramowanie analizatora do rozpoznawania widma (lub „wzoru linii papilarnych”) reprezentującego czyste mleko surowe. Oznacza to, że analizator będzie wyświetlał ostrzeżenie, gdy badana próbka nie spełnia kryteriów jakościowych czystego mleka. Jeżeli próbka w jakikolwiek sposób różni się od mleka czystego, zostanie to natychmiast wykryte.

Przykłady nieprawidłowości, które mogą być wykryte obejmują:mscft-1

• obecność środków czyszczących,

• domieszki innych rodzajów mleka,

• dodatek wody,

• dodatki fałszujące zawartość białka i tłuszczu.

W praktyce ASM umożliwia badanie mleka pod kątem występowania nieograniczonej liczby nieznanych i znanych substancji mogących fałszować mleko, takich jak: smalec, środki czyszczące, czy melamina. Moduł pozwala też ustawiać poziomy ostrzegania. Czynnikiem ograniczającym wychwytywanie znanych i nieznanych nieprawidłowości jest środkowy zakres długości fal promieniowania podczerwonego, wykorzystywany przez analizatory MilkoScan. W zakresie tym istnieje potencjalna możliwość wykrywania bardzo wielu ewentualnych nieprawidłowości. Zapewnia on szybkie, wiarygodne i dokładne analizy mleka surowego proponując nowe aplikacje jak profilowanie zdrowotne mleka, analiza wolnych kwasów tłuszczowych, mocznika lub kazeiny.

Kontakt z laboratorium: Magdalena Dziadowiec: tel. 533 330 508